عشق

خیلی سخته که نباشه جایی برای آشتی  ، بی وفا شه اون کسی که جونتو واسش گذاشتی

خیلی سخته اونکه اومد و کرد دیوونه ، هوسش وقتی تموم شد بگه پیشت نمی مونه

خیلی سخته اون کسی که میگفت واسه چشمات میمیره ، بره و دیگه سراغی از تو و چشمات نگیره

خیلی سخته تو چشای کسی که تموم عشقت رو ازت دزدیده و به جاش یه زخم عمیق و همیشگی

 هدیه داده زل بزنی و به جای اینکه لبریز کینه و نفرت باشی حس کنی که هنوزم دوسش داری

خیلی سخته که دلت بخواد سرت رو به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده

خیلی سخته که تو خیالت باهاش ساعت ها حرف بزنی ولی وقتی دیدیش نتونی چیزی بگی

خیلی سخته که گل آ رزوهاتو،تو باغ یکی دیگه ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اونوقت آروم زیر لب

بگی ((گل من باغچه نو مبارک.((

تاريخ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱سـاعت 18:8 نويسنده دلداده✖
яima